Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.5.2010 - Maxwell v. komissio

(Asia F-55/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Tilapäinen siirto muihin tehtäviin yksikön edun mukaisesti - Henkilökohtaisista syistä myönnetty virkavapaus - Asumiskulut ja koulumaksut - Vahingonkorvauskanne - Tuottamukseen perustuva vahingonkorvausvastuu - Perusteeton etu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Allan Maxwell (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen vahingonkorvausvaatimuksen hylkääminen, joka koskee vahinkoa, joka kantajalle on aiheutunut "EU Senior Adviserin" tehtävässä Korean energia-alan kehitysjärjestössä toimimista varten henkilökohtaisista syistä myönnetyn virkavapaan aikana ja joka johtuu asumiskulujen ja koulumaksujen korvaamatta jättämisestä

Tuomiolauselma

Allan Maxwellin kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 180, 1.8.2009, s. 64.