Language of document :

Uznesenie Súdu prvého stupňa z 23. júla 2009 - Wilman a i./Rada a Komisia

(spojené veci T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 a T-144/97)1

Jazyk konania: holandčina

Predsedníčka ôsmej komory nariadila výmaz spojených vecí.

____________

1 - Ú. v. ES C 43, 12.2.1994.