Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. lipnja 2021. uputio Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunjska) – Zenith Media Communications SRL/Consiliul Concurenţei

(predmet C-385/21)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Zenith Media Communications SRL

Tuženik: Consiliul Concurenţei

Prethodna pitanja

Treba li članak 4. stavak 3. UEU-a i članak 101. UFEU-a tumačiti na način:

da se njima tijelu države članice nadležnom za tržišno natjecanje propisuje obveza tumačenja nacionalnog pravnog pravila kojim se uređuje određivanje sankcije novčane kazne u skladu s načelom proporcionalnosti, u smislu da treba provjeriti okolnost odražava li ukupan prihod, kako je iskazan u računu dobiti i gubitka računovodstvene bilance koja se odnosi na prethodnu poslovnu godinu, na vjeran način ekonomsko-financijske transakcije u skladu sa stvarnim ekonomskim stanjem?

da im se, u skladu s načelom proporcionalnosti, protivi praksa tijela države članice nadležnog za tržišno natjecanje u okviru koje se novčana kazna izriče s obzirom na prihod koji se iskazuje u računu dobiti i gubitka računovodstvene bilance koja se odnosi na prethodnu poslovnu godinu i koja obuhvaća iznose koji se ponovno fakturiraju krajnjim klijentima i koji se odnose na usluge u pogledu kojih je izvršena djelatnost posredovanja u stjecanju medijskog prostora, a ne samo naknade za djelatnost posredovanja?

da im se protivi tumačenje nacionalnog pravnog pravila u skladu s kojim poduzetnik koji se sankcionira snosi odgovornost za pravilno evidentiranje u poslovnim knjigama i odgovornost da se na vjeran način prikazuju ekonomsko-financijske transakcije u skladu sa stvarnim ekonomskim stanjem, te da je tijelo države članice nadležno za tržišno natjecanje obvezano načinom na koji poduzetnik koji se sankcionira ispunjava tu obvezu?

____________