Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (România) la data de 22 iunie 2021 – Zenith Media Communications SRL / Consiliul Concurenţei

(Cauza C-385/21)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Părţile din acţiunea principală

Recurentă-reclamantă: Zenith Media Communications SRL

Intimat-Pârât: Consiliul Concurenţei

Întrebările preliminare

Articolul 4 alineatul (3) TUE și articolul 101 TFUE se interpretează în sensul că:

impun autorității de concurență din statul membru obligația de a interpreta norma națională care reglementează stabilirea sancțiunii amenzii în acord cu principiul proporționalității, în sensul că se impune verificarea împrejurării dacă cifra de afaceri totală, astfel cum este evidențiată în contul de profit și pierderi al bilanțului contabil aferent exercițiului financiar anterior, oferă o reflectare fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică?

se opun, prin prisma principiului proporționalității, practicii autorității de concurență din statul membru de a impune o amendă raportată la cifra de afaceri evidențiată în contul de profit și pierderi al bilanțului contabil aferent exercițiului financiar anterior, care cuprinde sumele refacturate clienților finali aferente serviciilor cu privire la care s-a desfășurat activitatea de intermediere a achiziției de spațiu de media, iar nu doar comisioanele aferente activității de intermediere?

se opun interpretării unei norme de drept național în sensul că responsabilitatea corectei înregistrări în contabilitate și a prezentării fidele a operațiunilor economico-financiare în conformitate cu realitatea economică revine întreprinderii sancționate, iar autoritatea de concurență din statul membru este ținută de modul de îndeplinire a acestei obligații de către întreprinderea sancționată?

____________