Language of document :

Kanne 3.7.2006 - Van Neyghem v. komissio

(Asia F-73/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Jaume ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

EPSO:n pääjohtajan 1.6.2005 tekemä päätös olla hyväksymättä kantajaa kilpailun EPSO/A/19/04 suullisiin kokeisiin on kumottava;

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle yhden euron suuruinen symbolinen korvaus hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä;

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle virkamiestuomioistuimen vapaassa harkinnassa oleva määrä korvauksena hänelle aiheutuneesta aineellisesta vahingosta, joka perustuu hänen menettämäänsä mahdollisuuteen saada nimitys ylempään palkkaluokkaan;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ensinnäkin perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen siltä osin kuin kantaja ei ole riidanalaisen päätöksen eikä hallinnon kantajan valitukseen antaman vastauksen perusteella voinut ymmärtää sitä arvosanaa, joka hänelle on annettu kirjallisia kokeita korjattaessa ja sitä vähemmän sitä arviointia, joka hänen suoritustensa osalta on tehty.

Kantaja vetoaa lisäksi hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen, koska hänen kirjallista koettaan koskeva arviointilomake on liian epätarkka ja yleinen ja koska kyseisen kokeen jäljennöksissä ei ole mitään merkkejä korjauksista.

____________