Language of document :

2007 m. vasario 13 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Guarneri prieš Komisiją

(Byla F-62/06)1

(Pareigūnai - Darbo užmokestis - Išmokos šeimai - Išmoka vaikui išlaikyti - Nacionalinėms išmokoms taikoma kumuliacijos draudimo taisyklė)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgija), atstovaujama advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Curall ir D. Martin

Bylos dalykas

Pirma, 2005 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimo išskaičiuoti iš ieškovės gautų išmokų šeimai Belgijos našlaičio išmoką, pritaikius Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 2 dalyje numatytą kumuliacijos draudimo taisyklę panaikinimas ir, antra, 2006 m. vasario 14 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo atmesti dėl minėto sprendimo ieškovės pateiktą skundą panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2005 m. rugpjūčio 5 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą tiek, kiek juo Belgijos išmokėtos našlaičio išmokos suma išskaičiuota iš D. Guarneri gautos išmokos vaikui išlaikyti.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Priteisti bylinėjimosi išlaidas iš Europos Bendrijų Komisijos.

Nurodyti Europos Sąjungos Tarybai padengti savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 165, 2006 7 15, p. 35.