Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. július 10-i ítélete - Cathy Sapara kontra Eurojust

(F-61/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazott - Felvétel - Próbaidő - A próbaidő meghosszabbítása - Elbocsátás a próbaidő végén - Indokolási kötelezettség - A védelemhez való jog - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - Lelki zaklatás)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Cathy Sapara (Hága, Hollandia) (képviselők: G. Vandersanden és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: Eurojust (képviselő: L. Defalque ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EUROJUST 2005. július 6-i határozatának megsemmisítése, amelyben a próbaidejének leteltét követően a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződését felmondják, másrészt kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 165., 2006.7.15., 35. o.