Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 10 juli 2008 - Cathy Sapara / Eurojust

(Zaak F-61/06)1

(Openbare dienst - Tijdelijke functionarissen - Aanwerving - Proeftijd - Verlenging van proeftijd - Ontslag aan einde van proeftijd - Motiveringsplicht - Rechten van de verdediging - Kennelijk onjuiste beoordeling - Psychisch geweld)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Cathy Sapara ('s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordigers: G. Vandersanden en C. Ronzi, advocaten)

Verwerende partij: Eurojust (vertegenwoordiger: L. Defalque, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van EUROJUST van 6 juli 2005 om verzoeksters overeenkomst van tijdelijk functionaris na haar proeftijd te beëindigen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 165 van 15.7.2006, blz. 35.