Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 - Bergström mod Kommissionen

(Sag F-64/06) 1

(Personalesag - udnævnelse - midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd - ansøgere opført på en reserveliste før den nye vedtægts ikrafttræden - overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen - indplacering i lønklasse efter de nye mindre gunstige regler - artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgien) (først ved avocats T. Bontinck og J. Feld, derefter ved avocats T. Bontinck og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den europæiske Union (ved M. Arpio Santacruz og I. Šulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 10. august 2005, hvorved sagsøgeren, som er midlertidig ansat og som bestod den almindelige udvælgelsesprøve KOM/A/3/02, blev udnævnt til tjenestemand med indplacering i lønklasse A*6, løntrin 2, i henhold til bestemmelserne i vedtægtens bilag XIII

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 165 af 15.7.2006, s. 36.