Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 8. julija 2010 - Bergström proti Komisiji

(Zadeva F-64/06)1

(Javni uslužbenci - Imenovanje - Začasni uslužbenci, imenovani v uradnike - Kandidati, vpisani na rezervni seznam pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov - Prehodna pravila za razvrstitev v naziv ob zaposlitvi - Razvrstitev v naziv na podlagi novih, manj ugodnih pravil - Člen 5(4) in člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgija) (zastopniki: najprej T. Bontinck in J. Feld, odvetnika, nato T. Bontinck in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio Santacruz in I. Šulce, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti Odločbe OPI z dne 10. avgusta 2005, s katero je bila tožeča stranka, začasni uslužbenec in uspešen na splošnem natečaju COM/A/3/02, na podlagi določb Priloge XIII h Kadrovskim predpisom imenovana v uradnika z nazivom A*6, plačilni razred 2.

Izrek

1)    Tožba se zavrne.

2)    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 165, 15.7.2006, str. 36.