Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 13. decembra spriedums - BW/Komisija

(lieta F-2/11) 

Civildienests - Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Pārbaudāmais ierēdnis - Neapstiprināšana amatā pārbaudes laika beigās - Lēmuma atlaist pārbaudāmo ierēdni no amata pamatojums - Tiesības uz aizstāvību

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BW (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - L. Levi, S. Bonté un A. Blot, advokāti, pēc tam - H. Soland, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Baquero Cruz un P. Pecho, pēc tam - J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasības pieteikums atcelt lēmumu par prasītāja atlaišanu no amata pārbaudes laika beigās, kā arī prasība atlīdzināt ar šo lēmumu radītos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

BW sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 72, 05.03.2011., 36. lpp.