Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 decembrie 2012 BW/Comisia

(Cauza F-2/11)

(Funcție publică - Funcționari - Recrutare - Funcționar aflat în perioada de probă - Netitularizare la sfârșitul perioadei de probă - Motivare a deciziei de concediere a unui funcționar aflat în perioadă de probă - Dreptul la apărare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BW (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi, S. Bonté și A. Blot, avocați, ulterior H. Soland, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Baquero Cruz și P. Pecho, agenți, ulterior J. Baquero Cruz, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de concediere a reclamantului la sfârșitul perioadei de stagiu, precum și repararea prejudiciului cauzat de această decizie

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

BW suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 - JO C 72, 5.3.2011, p. 36.