Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 20. novembri 2012. aasta otsus – Soukup versus komisjon

(kohtuasi F-1/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Reservnimekirja kandmata jätmine – Suulise katse hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Zdenek Soukup (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid É. Boigelot ja S. Woog, hiljem advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja P. Pecho, hiljem B. Eggers)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/144/09 komisjoni otsus jätta hageja reservnimekirja kandmata, otsus kanda sinna nimekirja teine kandidaat ning tekitatud mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Z. Soukupi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 72, 5.3.2011, lk 36.