Language of document : ECLI:EU:F:2011:68

TARNAUTOJŲ TEISMO NUTARTIS

2011 m. gegužės 27 d.

Sujungtos bylos F‑5/11 R ir F‑15/11 R

Peter Mariën

prieš

Europos Komisiją (F‑5/11 R)

ir

Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) (F‑15/11 R)

„Viešoji tarnyba – Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra – Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Nereikalingumas priimti sprendimą dėl prašymo sustabdyti sprendimo vykdymą“

Dalykas:      Pagal SESV 278 straipsnį, AE 157 straipsnį ir SESV 279 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai remiantis jos 106a straipsniu, pateikti prašymai, kuriais P. Mariën visų pirma prašo sustabdyti 2011 m. sausio 11 d. Europos Sąjungos delegacijos Kabule (Afganistanas) vadovo sprendimo, kuriuo paprašyta, kad ieškovas iš viešbučio, kuriame laikinai gyveno, persikeltų į neseniai delegacijos personalui pastatytą saugomą gyvenamųjų namų kompleksą, vykdymą.

Sprendimas:      Nereikia priimti sprendimo dėl reikalavimo sustabdyti 2011 m. sausio 11 d. sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos delegacijos Kabule (Afganistanas) vadovas paprašė, kad P. Mariën iš viešbučio, kuriame laikinai gyveno, persikeltų į neseniai delegacijos personalui pastatytą saugomą gyvenamųjų namų kompleksą, vykdymą. Atmesti likusius prašymuose taikyti laikinąsias apsaugos priemones sujungtose bylose F‑5/11 R ir F‑15/11 R nurodytus reikalavimus. Atidėti bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimo klausimą.

Santrauka

1.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Ginčijamas sprendimas, kuris nustoja galioti nagrinėjant bylą – Prašymas, kuris netenka dalyko – Nereikalingumas priimti sprendimą

(SESV 278 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Teisės ir pareigos – Specialiosios ir išimtinės nuostatos, taikomos trečiojoje šalyje dirbantiems pareigūnams – Tarnybinio būsto suteikimas – Pareiga jame gyventi

(Pareigūnų tarnybos nuostatų X priedo 5 straipsnio 1 dalis)

1.      Jeigu ginčijamas sprendimas nustoja galioti nagrinėjant bylą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nagrinėjančiam teismui nebereikia priimti sprendimo dėl reikalavimo sustabdyti šio sprendimo vykdymą, tačiau tai iš anksto nelemia sprendimo, kurį Sąjungos teismas priims dėl ieškinio pagrindinėje byloje, susijusio su ieškovo interesu panaikinti ginčijamą sprendimą atgaline data laikotarpiui, kuriuo atsirado jo pasekmės.

(žr. 39 ir 42 punktus)

2.      Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų X priedo 5 straipsnio 1 dalies matyti, kad personalo nario pareiga gyventi jam suteiktame būste nesiejama su suinteresuotojo asmens sutikimu. Ypač tuomet, kai pareigą nustato kompetentinga institucija, suteikdama galimybę pasirikti iš dviejų ar daugiau konkrečių būstų, personalo narys neturi teisės vienašališkai kelti galimiems pasirinkti variantams jo norimų sąlygų arba daryti pakeitimų.

(žr. 40 punktą)