Language of document : ECLI:EU:F:2011:68

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 27. maja 2011

Združeni zadevi F‑5/11 R in F‑15/11 R

Peter Mariën

proti

Evropski komisiji (F‑5/11 R)

in

Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD) (F‑15/11 R)

„Javni uslužbenci – Postopek za izdajo začasne odredbe – Predlog za sprejetje začasnih ukrepov – Ustavitev postopka v zvezi s predlogom za odlog izvršitve odločbe“

Predmet:      Predloga, vložena na podlagi člena 278 PDEU in člena 157 AE ter člena 279 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi člena 106a, s katerima P. Mariën med drugim predlaga odlog izvršitve odločbe z dne 11. januarja 2011, s katero je vodja delegacije Evropske unije v Kabulu (Afganistan) od njega zahteval, naj se iz hotela, v katerem je bil začasno nastanjen, preseli v varovano stanovanjsko naselje, ki je bilo pred kratkim zgrajeno za osebje delegacije.

Odločitev:      Postopek v zvezi s predlogoma za odlog izvršitve odločbe z dne 11. januarja 2011, s katero je vodja delegacije Evropske unije v Kabulu (Afganistan) od P. Mariëna zahteval, naj se iz hotela, v katerem je bil začasno nastanjen, preseli v varovano stanovanjsko naselje, ki je bilo pred kratkim zgrajeno za osebje delegacije, se ustavi. V preostalem se predloga za izdajo začasne odredbe v združenih zadevah F‑5/11 R in F‑15/11 R zavrneta. Odločitev o stroških se pridrži.

Povzetek

1.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za dodelitev – Sporna odločba, ki je med postopkom prenehala veljati – Predlog, ki je postal brezpredmeten – Ustavitev postopka

(člen 278 PDEU)

2.      Uradniki – Pravice in obveznosti – Posebne in izjemne določbe za uradnike, ki delajo v tretji državi – Dodelitev službenega stanovanja – Obveznost prebivanja v tem stanovanju

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga X, člen 5(1))

1.      Kadar sporna odločba med postopkom preneha veljati, sodniku, pristojnemu za izdajo začasne odredbe, ni več treba odločati o predlogih za odlog izvršitve te odločbe, ne da bi to vplivalo na odločitev sodišča Unije v zvezi s tožbo v postopku v glavni stvari glede pravnega interesa tožeče stranke za razglasitev ničnosti sporne odločbe z retroaktivnim učinkom v obdobju njene veljavnosti.

(Glej točki 39 in 42.)

2.      Iz člena 5, prvi odstavek, Priloge X h Kadrovskim predpisom izhaja, da obveznost člana osebja, da biva v dodeljenem stanovanju, ni odvisna od soglasja zadevne osebe. Natančneje, kadar pristojni organ članu osebja ponudi izbiro med dvema ali več stanovanji, ta možnostim, ki jih ima na voljo, ne more enostransko dodajati pogojev ali sprememb, ki jih želi.

(Glej točko 40.)