Language of document :

Tožba, vložena 30. decembra 2010 - Mora Carrasco in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-128/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Aurora Mora Carrasco (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o nenapredovanju tožečih strank v napredovalnem obdobju 2009.

Predloga tožečih strank

Odločbe Evropskega parlamenta o nenapredovanju tožečih strank v napredovalnem obdobju 2009 naj se razglasijo za nične;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________