Language of document :

Sag anlagt den 21. januar 2011 - Mariën mod Kommissionen

(Sag F-5/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Peter Mariën (Elsene, Belgien) (ved advokaterne B. Theeuwes og F. Pons)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den af lederen af EU's delegation i Afghanistan trufne afgørelse, hvorefter medlemmer af denne delegation fik ordre til at forlade deres hotel og flytte ind i et EU-boligkompleks.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, der var indeholdt i e-mailmeddelelse af 11. januar 2011 fra EU's særlige repræsentant og leder af EU's delegation i Afghanistan, hvorefter sagsøgeren fik ordre til den 14. januar 2011 at flytte til et beboelseskompleks i Kabul.

Europa-Kommissionen tilpligtes at afholde alle omkostninger vedrørende de midlertidige bopælsforanstaltninger.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en godtgørelse på 10 000 EUR for den forvoldte psykiske stress og ulempe.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________