Language of document :

2011. január 7-én benyújtott kereset - Descamps kontra Bizottság

(F-2/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eric Descamps (Brüsszel, Belgium) (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperest próbaidejének lejártakor elbocsátó határozat megsemmisítése, valamint az e határozattal a felperesnek okozott kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság Személyzeti és Biztonsági Főigazgatósága HR.B HR alapeljárások 1: Szakmai előmenetel igazgatósága főigazgatójának kinevezésre jogosult hatósági minőségében 2010. március 1-jén hozott, a felperest 2010. március 31-i hatállyal elbocsátó határozatát;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a panaszt elutasító 2010. szeptember 24-i határozatot;

ebből következően a Közszolgálati Törvényszék 2010. április 1-jei hatállyal helyezze vissza a felperest tisztségébe, véglegesített tisztviselőként, és ítélje meg számára azon díjazást, amely őt ezen időponttól számítva véglegesített tisztviselőként megillette volna - beleértve a származékos jogosultságokat (köztük a nyugdíjjárulékot)- amelynek összegét ideiglenesen és méltányosan 39 600 euróra becsüli;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest ideiglenesen és méltányosan megállapított 10 000 euró megfizetésére a nem vagyoni károk megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperesnek járó tőke után késedelmi kamat megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________