Language of document :

Beroep ingesteld op 7 januari 2011 - Descamps / Commissie

(Zaak F-2/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Eric Descamps (Brussel, België) (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker aan het einde van de proeftijd te ontslaan alsmede vergoeding van de schade die hij door dit besluit heeft geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het op 1 maart 2010 vastgestelde besluit van de directeur van het directoraat HR.B-Processus RH Centraux 1: Loopbaan, directoraat-generaal personeelszaken en zekerheid van de Europese Commissie, in zijn hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag, om verzoeker met ingang van 31 maart 2010 te ontslaan;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 24 september 2010 tot afwijzing van de klacht;

dientengevolge, herplaatsing van verzoeker in zijn functie als ambtenaar in vaste dienst met ingang van 1 april 2010 tegen de bezoldiging die hij vanaf die datum als ambtenaar in vaste dienst had moeten ontvangen, met inbegrip van alle afgeleide rechten (waaronder de pensioenrechten), welke voorlopig en ex aequo et bono op een bedrag van 39 600 EUR wordt begroot;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een immateriële schadevergoeding, welke voorlopig en ex aequo et bono op een bedrag van 10 000 EUR wordt begroot;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van vertragingsrente over de verschuldigde bedragen;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________