Language of document :

Sag anlagt den 6. januar 2011 - Soukup mod Kommissionen

(Sag F-1/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Zdenek Soukup (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne E. Boigelot og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/144/09 trufne afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten og af afgørelsen om at opføre en anden ansøger på denne liste samt påstand om erstatning for lidt ikke-økonomisk og økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, som blev truffet af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/144/09 den 27. april 2010 efter fornyet behandling af sagsøgerens mundtlige prøve, og som bekræftede sagsøgerens resultater i forbindelse med denne udvælgelsesprøve, nemlig en karakter, som var lavere end det krævede minimum, og følgelig stadfæstede afgørelsen om ikke at opføre ham på reservelisten.

Annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/144/09 trufne afgørelse om at give en anden ansøger adgang til de skriftlige og mundtlige prøver og dernæst opføre denne på nævnte udvælgelsesprøves reserveliste.

Annullation af alle udvælgelseskomitéens handlinger fra det tidspunkt, hvor de anfægtede ulovligheder fandt sted.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale 25 000 EUR i erstatning for lidt ikke-økonomisk og økonomisk skade og for skade på sagsøgerens karriere, idet der tages forbehold for en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet under sagen, med tillæg af renter på 7 % p.a. fra den 28. juni 2010, som er datoen for klagen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________