Language of document :

Žaloba podaná 22. januára 2008 - Renier/Komisia

(vec F-8/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Colette Renier (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, avocats)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie individuálneho rozhodnutia z 11. apríla 2007, ktoré obmedzilo dĺžku trvania zmluvy zmluvného zamestnanca na obdobie od 16. apríla 2007 do 15. decembra 2008 a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie z 11. apríla 2007 v časti, v ktorej Komisia žalobkyni obmedzila dĺžku trvania zmluvy zmluvného zamestnanca na obdobie od 16. apríla 2007 do 15. decembra 2008,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________