Language of document :

Sag anlagt den 14. januar 2008 - Schönberger mod Parlamentet

(Sag F-7/08)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxembourg) (ved Rechtsanwalt O. Mader)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Parlamentets afgørelse om ikke at tildele sagsøgeren tre forfremmelsespoints for bedømmelsesåret 2003.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Annullation af den sagsøgte institutions afgørelse af 15. januar 2007 om ikke at tildele sagsøgeren tre forfremmelsespoint for bedømmelsesåret 2003, og annullation af den sagsøgte institutions afgørelse af 16. oktober 2007, hvorved sagsøgerens klage over afgørelsen af 15. januar 2007 blev afslået.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________