Language of document :

14. jaanuaril 2008 esitatud hagi - Schönberger versus parlament

(Kohtuasi F-7/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat O. Mader)

Kostja: Euroopa Parlament

Kohtuvaidluse ese ja kirjeldus

Parlamendi otsuse tühistamine, millega ei antud hagejale tema hindamise käigus 2003. aasta eest kolmandat edutamispunkti.

Hageja nõuded

Tühistada kostja 15. jaanuari 2007. aasta otsus, millega ei antud hagejale tema hindamise käigus 2003. aasta eest kolmandat edutamispunkti ning kostja 16. oktoobri 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus 15. jaanuari 2007. aasta otsuse peale;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________