Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 4. detsembri 2008. aasta otsus - Blais versus EKP

(Kohtuasi F-6/08)1

(Avalik teenistus - EKP personal - Töötasu - Kodumaalt lahkumise toetus - EKP personali töölepingutingimuste artiklis 17 sätestatud tingimused - Kohtukulude väljamõistmine hagejalt - Õigluse nõue - Kodukorra artikli 87 lõige 2)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Karthaus)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: F. Malfrère ja F. Feyerbacher, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada Euroopa Keskpanga 15. augusti 2007. aasta otsus, milles keelduti hagejale kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest põhjendusel, et ta ei täida EKP Conditions of Employment'i artiklis 17 sätestatud tingimusi.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista pool Euroopa Keskpanga kohtukuludest välja J. Blaisilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Euroopa Keskpank kannab poole oma kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 142, 7.6.2008, lk 39.