Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 29 septembrie 2010 - Brune/Comisia

(Cauza F-5/08)1

(Funcție publică - Concurs general - Neînscriere pe lista de rezervă - Desfășurarea probei orale - Stabilitatea comisiei de evaluare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Markus Brune (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: H. Mannes, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista de rezervă a concursului AD 26/05 ca urmare a rezultatului insuficient obținut de acesta la proba orală

Dispozitivul

Anulează decizia Comisiei Europene din 10 mai 2007 de a nu îl înscrie pe domnul Brune pe lista de rezervă a concursului EPSO/AD/26/05.

Obligă Comisia Europeană la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 64, 8.3.2008, p. 69.