Language of document :

Tužba podnesena 24. studenoga 2020. – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE)

(predmet T-700/20)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austrija) (zastupnik: A. Ginzburg, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austrija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Sporni žig: figurativni žig Europske unije „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE” u plavoj, žutoj, zelenoj, (kremasto) bijeloj boji – žig Europske unije br. 10 108 454

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 23. rujna 2020. u predmetu R 2186/2019-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 59. stavka 1. točke (a) u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (i) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća

____________