Language of document :

Tožba, vložena 24. novembra 2020 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE)

(Zadeva T-700/20)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Gabriele Schmid (Obrajna, Avstrija) (zastopnik: A. Ginzburg, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Gradec, Avstrija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE v modri, rumeni, zeleni, (kremno-) beli barvi – znamka Evropske unije št. 10 108 454

Postopek pred EUIPO: postopek za izbris

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. septembra 2020 v zadevi R 2186/2019-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 59(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(i) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

____________