Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2021 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A)

(vec T-700/20)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie Steirisches Kürbiskernöl g. g. A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE – Absolútny dôvod zamietnutia – Ochranná známka, ktorej súčasťou sú znaky, emblémy alebo erby – Emblém jednej z oblastí činnosti Únie – Chránené zemepisné označenia – Článok 7 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gabriele Schmid (Halbenrain, Rakúsko) (v zastúpení: A. Ginzburg, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Hanf a M. Eberl, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Rakúsko) (v zastúpení: I. Hödl, advokátka)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 23. septembra 2020 (vec R 2186/2019-4), týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark a pani Schmidovou

Výrok rozsudku

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 23. septembra 2020 (vec R 2186/2019-4) sa zrušuje.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pani Gabriele Schmidovej.

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1     Ú. v. EÚ C 28, 25.1.2021.