Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 15. mai 2012. aasta määrus – Simões Dos Santos versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(kohtuasi F-27/08 RENV)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1    ELT C 158, 21.6.2008, lk 25.