Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 15. mája 2012 – Simões Dos Santos/ÚHVT

(vec F-27/08 RENV)1

Jazyk konania: francúzština

Vzhľadom na uzavretie zmieru predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 158, 21.6.2008, s. 25.