Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

15 päivänä toukokuuta 2012

Asia F‑27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

vastaan

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Sovintoratkaisu – Työjärjestyksen 69 artiklan 1 kohta – Asianosaisten virkamiestuomioistuimen aloitteesta tekemä sopimus – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Manuel Simões Dos Santos vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä muun muassa kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) pääjohtajan 6.6.2007 tekemän päätöksen PERS‑01‑07, joka koskee kantajan ylennyspisteiden myöntämistä vuoden 2003 ylennyskierroksen yhteydessä, sekä nimittävän viranomaisen 15.6.2007 päivätyn kirjeen, ja toisaalta velvoittamaan SMHV:n maksamaan hänelle vahingonkorvausta. Kanne rekisteröitiin numerolla F‑27/08.

Ratkaisu: Asia F‑27/08 RENV poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä Manuel Simões Dos Santosin ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) tekemän sopimuksen seurauksena. Kantaja ja SMHV vastaavat oikeudenkäyntikuluista sopimuksensa mukaisesti.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)