Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 15. mája 2012

Vec F‑27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Urovnanie sporu zmierom – Článok 69 ods. 1 rokovacieho poriadku – Dohoda účastníkov konania na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Simões Dos Santos navrhol na jednej strane najmä zrušiť rozhodnutie predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) PERS‑01‑07 zo 6. júna 2007, ktorým sa mu prideľujú body na povýšenie v rámci povyšovania v roku 2003, ako aj list menovacieho orgánu z 15. júna 2007, a na druhej strane zaviazať ÚHVT, aby mu nahradil škody, zapísaná pod spisovou značkou F‑27/08

Rozhodnutie: Vec F‑27/08 RENV sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu v nadväznosti na dohodu, ktorú uzavreli M. Simões Dos Santos a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). Žalobca a ÚHVT znášajú trovy konania podľa svojej dohody.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)