Language of document :

Žaloba podaná dne 29. února 2008 - Simões dos Santos v. OHIM

(Věc F-27/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Španělsko) (zástupce: A. Creus Carreras, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

Předmět a popis sporu

Zrušení několika rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu v rozsahu, v němž správně nevykonávají rozsudek T-435/04 a neuznávají žalobci zůstatek bodů, jejichž ztráta byla zrušena Soudem prvního stupně, jakož i zaplacení úroků z prodlení z částky odpovídající rozdílu ve mzdě, kterou měl žalobce pobírat

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ze dne 3. prosince 2007 o zamítnutí stížnosti podané žalobcem dne 8. srpna 2007, jakož i rozhodnutí č. PERS-01-07 o přidělení bodů pro povýšení v rámci hodnoceného období 2003, rozhodnutí ADM-07-17, vykládající rozhodnutí ADM 03-35 o služebním postupu a povýšení úředníků a dočasných zaměstnanců, a dopis ze dne 15. června 2007, nazvaný "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority";

uložit OHIM zaplacení žalobci úroků z prodlení z částky odpovídající rozdílu ve mzdě, kterou měl žalobce pobírat, pokud by nedošlo ke ztrátě zůstatku bodů za zásluhy, vypočtené podle sazby stanovené Soudem;

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu náhradu nákladů řízení.

____________