Language of document :

29. veebruaril 2008 esitatud hagi - Simões dos Santos versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-27/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Creus Carreras)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada mitmed Siseturu Ühtlustamise Ameti otsused niivõrd, kui need ei rakenda korrektselt kohtuotsust T-435/04, ei tunnusta hagejal punktide jääki, mille äramuutmise Esimese Astme Kohus tühistas, ning maksta hageja saamata jäänud palgale vastavas summas viiviseid.

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti 3. detsembri 2007. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja 8. augustil 2007 esitatud kaebus, ja tühistada ka otsus nr PERS-01-07 edutamispunktide andmise kohta 2003. aasta edutamisel, otsus ADM-07-17, mis tõlgendab otsust ADM 03-35 ametnike ja ajutiste teenistujate karjääri ja edutamise kohta, ning 15. juuni 2007. aasta kiri pealkirjaga "Definite awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority";

kohustada Ühtlustamisametit maksma hagejale viiviseid palgale vastavas summas, mida ta oleks saanud juhul, kui teenetepunktide jääki ei oleks ära muudetud, kohaldades Esimese Astme Kohtu kinnitatud intressimäära;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

____________