Language of document :

Tožba, vložena 29. februarja 2008 - Simões dos Santos proti UUNT

(Zadeva F-27/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Španija) (zastopnik: A. Creus Carreras, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti več odločb Urada za usklajevanje na notranjem trgu, zaradi nepravilnega izvajanja sodbe v zadevi T-435/04, ker tožeči stranki ne priznavajo točk, katerih ukinitev je Sodišče prve stopnje razglasilo za nično, ter izplačilo zamudnih obresti v znesku, ki ustreza razliki od plače, ki bi jo tožeča stranka morala prejeti.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 3. decembra 2007, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila 8. avgusta 2007, odločba št. PERS-0l-07 o dodelitvi točk za napredovanje v okviru napredovalnega obdobja 2003, odločba ADM-07-17, ki razlaga odločbo ADM 03-35 o karieri in napredovanju uradnikov in začasnih uslužbencev in dopis z dne 15. junija 2007 z naslovom "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority" naj se razglasijo za nične;

UUNT naj se naloži izplačilo zamudnih obresti tožeči stranki v znesku, ki ustreza razliki od plače, ki bi jo tožeča stranka morala prejeti, če ji ne bi bile ukinjene točke za napredovanje, ki se izračunajo na podlagi stopnje, ki jo je določilo Sodišče prve stopnje;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu naj se naloži plačilo stroškov.

____________