Language of document :

Kanne 18.2.2008 - Di Bucci v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-23/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vittorio di Bucci (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. van der Woude)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

11.4.2007 tehdyn päätöksen kumoaminen siltä osin kuin siinä annetaan kantajalle vuoden 2003 ylennyskierroksella yksi ainoa ylimääräinen etusijapiste kaikkiaan kahdesta etusijapisteestä ja yhteensä 21 pistettä, sekä vastaajan velvoittaminen vahingonkorvauksen maksamiseen

Vaatimukset

11.4.2007 tehty päätös on kumottava siltä osin kuin siinä annetaan kantajalle vuoden 2003 ylennyskierroksella yksi ainoa ylimääräinen etusijapiste kaikkiaan kahdesta etusijapisteestä ja yhteensä 21 pistettä, sekä vastaajan velvoittaminen vahingonkorvauksen maksamiseen

vastaaja on velvoitettava maksamaan 5 000 euron suuruinen vahingonkorvaus

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________