Language of document :

Talan väckt den 18 februari 2008 - Di Bucci mot kommissionen

(Mål F-23/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vittorio Di Bucci (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. van der Woude)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av beslutet av den 11 april 2007 i den del som sökanden genom det beslutet endast tilldelas en extra prioritetspoäng för ett samlat antal om två prioritetspoäng och 21 poäng, dels yrkande om att svaranden ska förpliktas att utge skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 11 april 2007 i den del som sökanden, under befordringsförfarandet 2003, genom det beslutet endast tilldelas en extra prioritetspoäng för ett samlat antal om två prioritetspoäng och 21 poäng,

förplikta svaranden att utge skadestånd med 5 000 euro, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________