Language of document :

Žaloba podaná dne 22. února 2008 - Wilms v. Komise

(Věc F-24/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Günter Wilms (Brusel, Belgie) (zástupce: M. van der Woude, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 17. dubna 2007 v rozsahu, v němž žalobci nepřiznává žádný přednostní bod za období pro účely povyšování 2003, takže tento má jeden přednostní bod a 19 bodů celkem, a uložení náhrady škody

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 17. dubna 2007 v rozsahu, v němž žalobci nepřiznává žádný přednostní bod za období pro účely povyšování 2003, takže tento má jeden přednostní bod a 19 bodů celkem;

uložit žalované povinnost nahradit škodu ve výši nejméně 5 000 EUR;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________