Language of document :

Sag anlagt den 22. februar 2008 - Wilms mod Kommissionen

(Sag F-24/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Günter Wilms (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M. van der Woude)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen af 17. april 2007 for så vidt som sagsøgeren derved ikke tildeles nogen supplerende prioritetspoints for forfremmelsesåret 2003, idet han i alt får ét prioritetspoints og samlet 19 points, og Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 17. april 2007 annulleres for så vidt som sagsøgeren derved ikke tildeles nogen supplerende prioritetspoints for forfremmelsesåret 2003, idet han i alt får ét prioritetspoints og samlet 19 points.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning på mindst 5 000 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________