Language of document :

22. veebruaril 2008 esitatud hagi - Wilms versus komisjon

(Kohtuasi F-24/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Günter Wilms (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. van der Woude)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 17. aprilli 2007. aasta otsus osas, milles sellega ei anta hagejale 2003. aasta edutamise raames ühtegi täiendavat eelispunkti, mis teeb kokku ühe eelispunkti ja lõplikuks summaks 19 punkti, ning mõista kostjalt välja kahjuhüvitis.

Hageja nõuded

Tühistada 17. aprilli 2007. aasta otsus osas, milles sellega ei anta hagejale 2003. aasta edutamise raames ühtegi täiendavat eelispunkti, mis teeb kokku ühe eelispunkti ja lõplikuks summaks 19 punkti;

mõista kostjalt välja kahjuhüvitis summas 5000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________