Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 22. februārī - Wilms/Komisija

(lieta F-24/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Günter Wilms, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M. van der Woude, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

2007. gada 17. aprīļa lēmuma atcelšana tiktāl, ciktāl tas prasītājam 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros nepiešķir nevienu papildu prioritātes punktu, piešķirot kopumā vienu prioritātes punktu, kas kopumā veido 19 punktus, un piespriešana atbildētajai samaksāt kompensāciju.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2007. gada 17. aprīļa lēmumu tiktāl, ciktāl tas prasītājam 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros nepiešķir nevienu papildu prioritātes punktu, piešķirot kopumā vienu prioritātes punktu, kas kopumā veido 19 punktus, un piespriest atbildētajai samaksāt kompensāciju;

piespriest atbildētājai samaksāt kompensāciju vismaz EUR 5000 apmērā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________