Language of document :

Tožba, vložena 22. februarja 2008 - Wilms proti Komisiji

(Zadeva F-24/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Günter Wilms (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. van der Woude, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 17. aprila 2007 v delu, v katerem tožeči stranki ne podeljuje nobene dodatne prednostne točke v okviru napredovalnega obdobja 2003 za seštevek ene prednostno točke in skupnega števila 19 točk, in naložitev plačila odškodnine toženi stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 17. aprila 2007 naj se v delu, v katerem tožeči stranki ne podeljuje nobene dodatne prednostne točke v okviru napredovalnega obdobja 2003 za seštevek ene prednostno točke in skupnega števila 19 točk razglasi za nično, toženi stranki pa naj se naloži plačilo odškodnine;

Toženi stranki naj se naloži plačilo vsaj 5.000 eurov odškodnine;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________