Language of document :

Sag anlagt den 22. februar 2008 - Valero Jordana mod Kommissionen

(Sag F-25/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M. van der Woude)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelse af 17. april 2007 for så vidt som sagsøgeren ikke blev tildelt supplerende prioritetspoint i forfremmelsesåret 2003.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelse af 17. april 2007 for så vidt som sagsøgeren ikke blev tildelt supplerende prioritetspoint i forfremmelsesåret 2003.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale en godtgørelse på 5 000 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________