Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 27.11.2008 - Di Bucci v. komissio

(Asia F-23/08)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 116, 9.5.2008, s. 33.