Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2008. november 27-i végzése - Di Bucci kontra Bizottság

(F-23/08. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 116., 2008.5.9., 33. o.