Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 27. novembra rīkojums - Di Bucci/Komisija

(lieta F-23/08)1

Tiesvedības valoda - franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 116, 09.05.2008., 33. lpp.