Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 27. novembra 2008 - Di Bucci/Komisia

(vec F-23/08)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 116, 9.5.2008, s. 33.