Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 27 november 2008 - Di Bucci mot kommissionen

(Mål F-23/08)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C-116, 9.5.2008