Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Spania) la 4 decembrie 2020 – Caixabank/ZN, SD, AH

(Cauza C-657/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Caixabank SA

Pârâți: ZN, SD, AH

Întrebările preliminare

Având în vedere drepturile prevăzute de Directiva 93/131 și criteriile stabilite în Hotărârile Curții din 14 martie 2013 și 26 martie 2019, referitoare la faptul că neexecutarea obligației de plată trebuie să prezinte un caracter suficient de grav în raport cu durata și cu valoarea împrumutului în vederea aplicării clauzei de exigibilitate anticipată, se ridică următoarea problemă:

Este necesar ca neexecutarea obligației de plată să fie gravă în mod simultan atât în raport cu valoarea împrumutului, cât și în raport cu durata împrumutului sau este suficient ca aceasta să fie gravă numai în raport cu unul dintre criteriile respective?

În cazul în care trebuie să se țină seama de ambele criterii (durata și valoarea împrumutului) și să se considere că trebuie îndeplinite și apreciate împreună, există îndoieli cu privire la aspectul dacă legislația națională (articolul 24 din Legea nr. 5/19 [privind contractele de credit imobiliar]) și jurisprudența națională (Hotărârea Tribunal Supremo [Curtea Supremă, Spania] nr. 463/19) impun o evaluare a ambelor criterii.

În cazul în care ambele criterii trebuie îndeplinite și apreciate împreună (durata și valoarea împrumutului), există îndoieli cu privire la modul în care trebuie soluționate situațiile în care are loc o neexecutare gravă numai în raport cu valoarea împrumutului, în conformitate cu articolul 24 din Legea nr. 5/19, ca urmare a neplății a 3 % din capitalul împrumutat, însă nu și în raport cu durata împrumutului, în conformitate cu singurele referințe temporare prevăzute la articolul 24 din Legea nr. 5/19, fiind vorba despre neplata a mai puțin de 12 rate.

____________

1     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).