Language of document :

A Törvényszék (kibővített nyolcadik tanács) T-515/13. RENV. és T-719/13. RENV sz., Spanyol Királyság és társai kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2020. szeptember 23-án hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2020. december 1- jén benyújtott fellebbezés

(C-649/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Spanyol Királyság (képviselők: S. Centeno Huerta és S. Jiménez García meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-515/13. RENV. és T-719/13. RENV. sz. Spanyolország és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletét (EU:T:2020:434).

A Bíróság semmisítse meg a Spanyolország által végrehajtott SA.21233 C/11. (korábbi NN/11., korábbi CP 137/06.) számú állami támogatási programról – A spanyol adólízingrendszerként is ismert, bizonyos pénzügyi lízingmegállapodásokra alkalmazandó adórendszerről szóló, 2013. július 17-i 2014/200/EU bizottsági határozatot.1

A Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék megsértette a Charta 47. cikkét az EUMSZ 256. cikkel összefüggésben, mivel hiányzik az indokolás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti szelektivitás elemzését illetően, valamint a visszatérítés elveit.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének értelmezése során az intézkedés szelektivitását illetően.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a bizalomvédelem és a jogbiztonság elvének értelmezése és alkalmazása során az EUMSZ 108. cikk szerinti támogatások ellenőrzésének keretében, elemzési módszere miatt, és mert mindkét elvet megfosztotta tartalmától.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a visszatérítésre alkalmazandó elvek értelmezése és alkalmazása során.

____________

1 HL 2014. L 114., 1. o.